evropská síť pro podporu poradenství

Zveme vás na webinář na téma mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství

06.02.2023

Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství

 

Kdy: 16. 2. od 15 do 17 hodin

Kde: online

 

Zde je odkaz na online setkání na platformě MS Teams.

 

Mindfulness nebo také praxe všímavosti, je čím dál častěji zařazována do oblasti lékařství, psychologie, psychoterapie či sportu. V zahraničí má své místo také v oblasti vzdělávání, a to nejen jako podpora emoční stability a zvládání stresu pro pedagogické pracovníky, ale také v přímé práci s žáky. Právě kombinace vlastní praxe všímavosti u učitelů a její výuka v rámci třídního kolektivu se jeví jako efektivní způsob, jak můžeme u žáků rozvíjet všímavost, uvědomění vlastních potřeb, pozornost, emoční stabilitu a soucit se sebou i ostatními. 

V první polovině workshopu si za pomoci teorie a praktických cvičení vysvětlíme podstatu mindfulness, hlavní principy a efekt, díky kterému pozitivně ovlivňuje mozek. V druhé části si poté konkrétně popíšeme jednotlivé možnosti uplatnění v každodenní pedagogické praxi.

 

V případě obsáhlejších dotazů, neváhejte kontaktovat emailem na hanca.klabikova@gmail.com. Případné dotazy lektorka ráda zařadí jako součást programu.

 

 

Lektorka:

Mgr. et Bc. Hana Klabíková - vystudovala  jednooborovou psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve vzdělávání dále pokračuje jako frekventantka pychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě. Aktuálně pracuje jako psycholog ve zdravotnictví se zaměřením na dospívající a dospělé. Ve své praxi kombinuje prvky gestalt přístupu, mindfulness a práce zaměřené na emoce. Více informací najdete na webu: https://www.duse.city

 

Zde je odkaz na online setkání na platformě MS Teams

 

 

Účast na webináři je zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

< Přehled novinek