evropská síť pro podporu poradenství

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce v Děčíně

13.10.2023

 

Centrum Euroguidance Vás zve na workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, tentokrát se s námi můžete vydat do Děčína. Setkání proběhne 9. listopadu od 10:00 do 15:30 hod v Děčíně v prostorách Úřadu práce ČR, U Plovárny 1190/14. 

 

Workshop je součástí série regionálních akcí Euroguidance, které přinášejí inspirace z národní a evropské úrovně. Je rozdělen na dvě části: úvodní část, která přináší inspirativní vstup k tématu a poté 2 paralelní praktické workshopy. Na praktickou část se účastnící rozdělí do dvou menších skupin, a během odpoledne mohou projít oběma tématy, která se zopakují.

 

Registrovat se můžete zde skrze registrační formulář. 

 

Program:

 

9:30 - 10:00 Prezence, káva

 

10:00 - 10:50 Zahájení

 

  • Michaela Houdová, ÚP ČR Děčín
  • novinky od Euroguidance

 

11:00 - 12:30 - 2 paralelní workshopy

 

1) Lucie Sedláčková a Lenka Cole – sebereflexe a vnitřní nastavení kariérového poradce, praktický workshop

 

2) Hana Maříková a Dagmar Pelesná - reflexe pedagogické a poradenské praxe v kontextu dovedností pro 21. století 

 

12:30 - 13:15 - přestávka

 

13:15 - 14:45 - 2 paralelní workshopy (opakování, každý účastník tak má možnost účastnit se obou workshopů)

 

14:45 - 15:00 - společný závěr setkání

 

---

 

Více o lektorech a workshopech:

Svět kolem nás a společnost v něm se turbulentně proměňují a každý pedagog či kariérový poradce by měl mít potřebu tyto změny sledovat a reagovat na ně. Měl by umět reflektovat svou praxi – mapovat své činnosti, schopnosti a dovednosti a na základě toho definovat oblasti svého dalšího rozvoje. Dovednost celoživotně se vzdělávat spadá spolu s dalšími dovednostmi do balíčku dnes už všemi pády skloňovaných kompetencí 21. století. V interaktivním workshopu si tyto dovednosti představíme, povíme si, proč je důležité je rozvíjet a zkusíme si, jak s nimi pracovat a reflektovat je, a to nejen v souvislosti s vlastní praxí, ale také v aktivitách se žáky/klienty.
 

Mgr. et Mgr.  Hana Maříková

Pracuje jako kariérová poradkyně a lektorka v Krajském centru vzdělávání a na Západočeské univerzitě v Plzni v Informačním a poradenském centru. Zaměřuje se na podporu škol v oblasti zavádění kariérních portfolií, na reflexi a rozvoj spolupráce škol a zaměstnavatelů a přípravu žáků před vstupem na dynamicky se měnící trh práce.

 

Mgr. Dagmar Pelesná 

V současné době působí v Krajském centru vzdělávání jako kariérová poradkyně a lektorka. Vede školy zejména v zavádění portfolií a podpoře funkčního školního poradenského pracoviště. Lektorování si užívá i na poli neformálního a zájmového vzdělávání, a to zejména působením v Cirkuláriu centru nového cirkusu v Plzni. Srdcové oblasti jsou pro ni zážitková pedagogika, práce se skupinou a osobnostní a sociálního rozvoj. 

 

 

 

Lucie Sedláčková a Lenka Cole spolu založily v roce 2008 Aspekt z.s. a od té doby se v něm věnují kariérovému poradenství a podporovanému zaměstnávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Službu postavily na SocioDynamickém poradenství. V jejich práci se kloubí práce s klienty i jejich zaměstnavateli. O své zkušeností se dělí v kurzech pro poradce a dál se věnují rozvoji poradenských pracovníků, kteří také chtějí svou práci stavět na konstruktivistickém základě. V tom se jim osvědčuje spolupráce se zahraničními partnery.

 

"Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika"

 

Workshop Vám nabídne možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem v poradenském procesu a při práci s klienty. Vyzkoušíte si několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením. Vnitřní nastavení poradců jako nová cesta v kariérovém poradenství aneb „jak lze svým rozvojem pomáhat sobě i druhým“.

Inspirované metodikou, která vznikla v rámci evropské spolupráce.

 

< Přehled novinek