evropská síť pro podporu poradenství

Série workshopů na téma Kariérové poradenství "v pohodě": Wellbeing jako jedna z priorit v kariérovém poradenství.

18.10.2023

Chcete věnovat čas poznávání a rozvoji své pohody?
Máte zájem považovat pohodu za základní hodnotu a jednu z priorit v kariérovém poradenství?
Chcete být při poskytování služeb kariérového poradenství více "v pohodě".
 
Pokud jste kariérovým poradcem a alespoň na jednu z těchto otázek jste odpověděli "ano", zveme vás na sérii tří navazujících workshopů, které se uskuteční od 20. října do 2. listopadu.
 
Akci pořádá slovenské Euroguidance ve spolupráci s českým Centrem Euroguidance.
 
Účast na workshopech je bezplatná. Pozor, počet míst je omezen!
 
Přihlašovací formulář v odkazu zde.
 
Termíny:
 
20. října - online (3 hodiny) 14:00-17:00 hod. 
 
26. října - osobně od 9:30 nebo 10:00-16:30 (2 x 3 h bloky s 15 min přestávkami, uprostřed 60 min přestávka na oběd) - čas bude ještě upřesněn
 
2. listopadu - online (3 hod.) 14:00-17:00 hod.
 
 

 
Co můžete od workshopů očekávat?
 
Přineseme vám aktuální poznatky z výzkumu a teorie blahobytu. Budeme diskutovat o tom, proč je důležité zabývat se naší pohodou, jaké jsou oblasti či složky pohody a podrobněji se zaměříme na kariérní/profesní pohodu. 
 
Společně budeme objevovat a zkoumat: 
  • naši vlastní pohodu a jak ji rozvíjet
  • možnosti uchopení tohoto tématu v poradenské praxi
  • metody a nástroje
 
Na těchto pilotních workshopech ověřujeme aktivity z připravované metodiky (stejnojmenně nazvané "Kariérové poradenství "v pohodě": Wellbeing jako jedna z priorit kariérového poradenství.") a rádi bychom vyzvali účastníky, aby poskytli zpětnou vazbu v programu sezení i po skončení programu v písemné podobě.  
 
Interaktivní semináře jsou určeny začínajícím poradcům i poradcům s dlouholetou praxí. Setkáme se dvakrát online (2 x 3 hodiny) a jednou osobně (v polovině programu) v budově NPI na Senovážném náměstí v Praze. 
 
Akce ve slovenském jazyce. 
 
 
Lektorky:
 

Katarína Adam Štukovská

- kariérová poradkyňa a psychologička, ktorá má zázemie v oblasti personalistiky, pôsobila vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, či Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Spolu s kolegyňami (Mária Jaššová, Lenka Martinkovičová.) sa zúčastnila projektu EDECO zameraného na vnútorné nastavenie poradcov, viedla sériu workshopov zameraných na Posilnenie kariérových poradcov. Témou starostlivosti o pohodu poradcov a klientov sa zaoberá v kontexte praktického využitia v  pracovnom prostredí. Mária Jaššová

- psychologička, kariérová poradkyňa a lektorka, ktorá pôsobila v centre Euroguidance a vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa venovala okrem iného rozvoju metodík kariérového poradenstva. Prostredníctvom tvorivých techník sa zameriava predovšetkým na posilňovanie silných stránok a podporu vnútorných i vonkajších zdrojov. Ostatné roky venuje rozvoju sociálno-emocionálnych zručností a práci s (nielen) psychologickým bezpečím napríklad pre Emocionálny kompas a Inklucentrum.

 


Lenka Martinkovičová

- psychologička, kariérová poradkyňa, koučka a facilitátorka. Pôsobila v centre Euroguidance, neskôr viedla tím zameraný na tvorbu vzdelávaní a metodík vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Aktuálne sa venuje facilitácii a lektorovaniu v oblasti kariérového poradenstva (ZKPRK) a kolaboratívnych a dialogických prístupov (IDP) a popri rodičovskej “dovolenke” aj príležitostnému poskytovaniu služieb kariérového poradenstva a koučingu. Ako celoživotná študentka má za sebou kurzy arteterapie, kariérového poradenstva a koučingu a momentálne je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii.Katarína Zjavková

- sociálna pracovníčka a lektorka, ktorej hlavným záberom sú ľudské práva, individuálna práca s klientom a rozvoj mäkkých zručností. Pôsobila v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci, kde sa okrem vzdelávania venovala kvalite služieb. Okrem iného pôsobila ako lektorka sociálno-psychologického výcviku. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie mala na starosti vzdelávania pre odborných zamestnancov v témach: sociálno - psychologický výcvik, terapeutické metódy a supervízia. 


 
 
< Přehled novinek