evropská síť pro podporu poradenství

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce ve Zlíně

18.10.2023

Centrum Euroguidance Vás zve na workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, tentokrát se s námi můžete vydat do Zlína. Akce je organizována ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje

 
 

Workshop se bude konat v úterý 31. 10. 2023 od 10:00 - 15:00 hod. ve Zlíně v prostorách Impact Hub ( tř. Tomáše Bati 829, Zlín, 760 01)

Workshop je součástí série regionálních akcí Euroguidance, které přinášejí inspirace z národní a evropské úrovně. Je rozdělen na dvě části: úvodní část, která přináší inspirativní vstup k tématu a poté 2 paralelní praktické workshopy. Na praktickou část se účastnící rozdělí do dvou menších skupin, a během odpoledne mohou projít oběma tématy, která se zopakují.

 

Registrovat se můžete zde přes online formulář.

 

Program:

 

9:30 - 10:00 Prezence, káva

 

10:00 - 10:50 Zahájení

 

  • Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu
  • novinky od Euroguidance
  • informace z Centra kariérového poradenství

 

11:00 - 12:30 - 2 paralelní workshopy

 

1) Lucie Sedláčková a Lenka Cole – sebereflexe a vnitřní nastavení kariérového poradce, praktický workshop

 

2) Pavla Frňková – Náročné situace s rodiči: workshop zaměřený na komunikaci s rodiči a jejich vtažení do procesu kariérového poradenství

 

12:30 - 13:15 - přestávka

 

13:15 - 14:45 - 2 paralelní workshopy (opakování, každý účastník tak má možnost účastnit se obou workshopů)

 

14:45 - 15:00 - společný závěr setkání

 

---

 

Více k lektorům a obsahu:

 

Lucie Sedláčková a Lenka Cole spolu založily v roce 2008 Aspekt z.s. a od té doby se v něm věnují kariérovému poradenství a podporovanému zaměstnávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Službu postavily na SocioDynamickém poradenství. V jejich práci se kloubí práce s klienty i jejich zaměstnavateli. O své zkušeností se dělí v kurzech pro poradce a dál se věnují rozvoji poradenských pracovníků, kteří také chtějí svou práci stavět na konstruktivistickém základě. V tom se jim osvědčuje spolupráce se zahraničními partnery.

 

"Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika"

 

Workshop Vám nabídne možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem v poradenském procesu a při práci s klienty. Vyzkoušíte si několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením. Vnitřní nastavení poradců jako nová cesta v kariérovém poradenství aneb „jak lze svým rozvojem pomáhat sobě i druhým“.

Inspirované metodikou, která vznikla v rámci evropské spolupráce.

 

 

Mgr. Pavla Frňková

Pavla pracuje jako kariérová poradkyně, lektorka, koordinátorka škol v projektu iKAP II JMK, koučka, terapeutka a supervizorka. Absolvovala arteterapeutický výcvik, Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení a nyní je frekventantkou výcviku Na řešení orientovaná supervize a koučování. Je držitelkou certifikátu Reteaming® kouče. Má zkušenosti z oblasti sociálních služeb, kariérového poradenství pro nezaměstnané a rozvoje kariérového poradenství na základních a středních školách. 

 

 

 

< Přehled novinek