evropská síť pro podporu poradenství

Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství 2024

20.11.2024

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového vzdělávání a poradenství, sbírat příklady dobré praxe účastníků soutěže, inspirovat kariérové poradce a učitele, nabídnout prostor pro setká a sdílení zkušeností poradců, pedagogů a dalších odborníků napříč jednotlivými sektory v České republice i v Evropě.  

 

Svou účastí v soutěži přispějete k rozvoji profesní komunity kariérových poradců. Získáte také zpětnou vazbu ke svým projektům a aktivitám. 

 

Jak se do soutěže přihlásit: 

 

Zde vyplňte formulář přihlášky. 

Přihlášky přijímáme do 30. 8. 2024. 

 

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že došlo ke změně aplikace kariérového poradenství. 

Příklady dobré praxe přihlášené do předchozích ročníků najdete ve sbornících příspěvků.   

 

 

Kdo se může přihlásit: 

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další) 

 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další) 

 

Jaké aktivity je možné přihlásit: 

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé 

 • jednorázové aktivity podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metodika, a jiné) 

 

Přihlášené aktivity mohou podporovat jednotlivce a skupiny v různých oblastech, např.: 

 

 • Rozvoj dovedností řízení vlastní kariéry, prozkoumávání světa práce, volného času a učení 

 • Rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání, podporujících zaměstnatelnost nebo rozvoj podnikatelských dovedností 

 • Inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • Síťování, spolupráce mezi organizacemi a institucemi 

 • Podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství, šíření povědomí o kariérovém poradenství 

 • Začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství 

 • Vzdělávání a další profesní rozvoj kariérových poradců  

 • Evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj  

 

Prioritní oblast pro tento rok 

 • Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole – aktivity školních poradenských center, výchovných poradců, učitelů a dalších odborníků ve vzdělávání   

 

Hodnocení soutěže: 

 

Příspěvky jsou hodnoceny týmem hodnotitelů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a odbornost v různých oblastech kariérového poradenství. Každý příspěvek hodnotí nejméně 3 různí hodnotitelé.  

 

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 • přínosy, dopady 

 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost) 

 • potřebnost 

 • dostupnost 

 • informovanost a propagace 

 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.) 

 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.) 

 • inovativnost 

 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství 

 

Pro zmapování vlastní praxe a plánování profesního rozvoje můžete využít sebehodnoticí dotazník, volně dostupný poradcům jako součást výstupů projektu Erasmus+ Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. 

 

Do soutěže můžete také nominovat osoby/organizace, jejichž činnost považujete za důležitou a které byste rádi ocenili. Stačí vyplnit tento stručný formulář a my se na nominovanou osobu/organizaci sami obrátíme.   

 

Předání cen proběhne dne 20. listopadu 2024 v Praze 

 

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.  

 

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky 

Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách www.euroguidance.cz, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže. 

 

S případnými dotazy se můžete obrátit na Alici Müllerovou (alice.mullerova@npi.cz).

 

< Přehled novinek