evropská síť pro podporu poradenství

Priority českého Centra Euroguidance

12.03.2024

Centrum Euroguidance připravilo pro rok 2024 řadu aktivit a výstupů, které mají přispět ke zkvalitňování kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v České republice.

 

Hlavním cílem pro nastávající období je připravit metodickou podporu učitelů a kariérových poradců tak, aby podle revidovaného RVP podpořili odpovídající kariérový rozvoj žáků základních škol.

 

Nezapomínáme ale ani další oblasti kariérového poradenství a rozvoje. Chystáme se:

 

  • připravovat metodické/vzdělávací materiály a aktivity pro učitele a kariérové poradce
  • podporovat rozvoj vybraných profesních kompetencí kariérových poradců
  • podporovat vzájemné učení v této oblasti v Evropě a přenášet příklady dobré praxe z evropských zemí do ČR

 

Připravujeme pro vás vzdělávací akce pro rozvoj dovedností učitelů a kariérových poradců - webináře a workshopy, a to nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie.

 

I v letošním roce vyhlásíme Národní cenu kariérového poradenství a zorganizujeme výroční konferenci ke kariérovému vzdělávání a poradenství.

 

Pokračujeme ve vydávání časopisu Kariérové poradenství v teorii a praxi v úzké spolupráci s Centrem Euroguidance Slovensko.

 

Spolupracujeme dále s Národním poradenským fórem na tématech souvisejících se systémovým rozvojem kariérovým poradenství a vzdělávání.

 

Rozvineme spolupráci s institucemi ve všech krajích ČR, abychom posílili sdílení a regionální dostupnost metodické podpory v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.

 

Pozvánky na akce, zveřejněné materiály a zprávy o našich aktivitách najdete na webu Euroguidance a na našich sociálních sítích.

 

Pro sledování novinek  pozvánek na akce od Euroguidance se příhlaste k odběru novinek zde 

< Přehled novinek