evropská síť pro podporu poradenství

Webináře Euroguidance ke kariérovému vzdělávání na školách

14.05.2024

Centrum Euroguidance připravuje pro tento rok sérii webinářů zaměřených na kariérové vzdělávání ve školách. Obsahové zaměření webinářů reflektuje očekávané výstupy tematického okruhu Kariérový rozvoj, jak je navržen v revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.   

  

Prostřednictvím těchto webinářů mohou učitelé a kariéroví poradci sdílet vlastní náměty, nástroje a metody výuky vztahující se k tématu webináře, nebo se jen účastnit a nechat se inspirovat.   

  

Nejbližší ze série webinářů Euroguidance se uskuteční dne 30. 5. 2024 od 15 h do 17 h. Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na porozumění světu práce, významu a dopadům lidské práce na člověka, společnost a přírodu, vytváření pozitivního vztahu k práci, životní a pracovní hodnoty apod. Přhlašovací formulář a více informací naleznete na webu Euroguidance www.euroguidance.cz.

  

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ EUROGUIDANCE   

  

30. 5. 2024: Jak podpořit žáky v poznávání světa práce a utváření vlastních hodnot. Přihlašování přes on-line formulář.    

  

12. 9. 2024: Co všechno jsou kariérové informace a jak je využívat pro rozhodování a vlastní rozvoj  

  

2. 10. 2024: Jak rozvíjet dovednosti žáků plánovat a řídit svou vzdělávací, profesní a životní cestu  

  

23. 10. 2024: Práce se žákovskými portfolii při kariérovém rozvoji  

  

 

Výzva 

Máte vlastní osvědčenou praxi pro výuku výše uvedených témat a chcete ji sdílet s ostatními? Prezentujte ji na našich webinářích. Využijte online Přihlašovací formulář a my se vám včas ozveme.  

 

 

< Přehled novinek