evropská síť pro podporu poradenství

Nabídka účasti na studijní cestě na Slovensko

10.05.2024

České Centrum Euroguidance nabízí kariérovým poradcům, výchovným poradcům, poradcům úřadů práce, učitelům, specialistům na osobní a kariérový rozvoj a trh práce, koučům a dalším zájemcům o témata kariérového poradenství možnost účastnit se studijní cesty na Slovensko. Náklady spojené s účastí na této cestě hradí Centrum Euroguidance. Kapacita je omezená. Přihlašujte se do 16. 5. 2024.

 

Termín: 21. – 24. 5. 2024

Místo: Zvolen a Banská Bystrica

 

 

Předběžný program:

 

21. 5. 2024 cesta, ubytování

odjezd na Slovensko, ubytování v hotelu

 

22. 5. 2024 návštěvy institucí

8:45 – cca 15:00 h návštěvy institucí:

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene: představení programu „Kariérové poradenstvo v škole - aplikácia teorie v praxi strednej školy“, který škola realizuje pro žákyně a žáky od 2. do 4. ročníku. Program vychází ze současných trendů v kariérovém poradenství, které se vyznačují odklonem od tradičních přístupů zaměřených pouze na psychodiagnostiku a zaměřují se na celostní rozvoj žáka, na rozvoj jeho osobnosti a jeho dovedností a kompetencí.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene: představení širokého portfolia nástrojů a služeb při volbě povolání, které úřad poskytuje jednak žákyním a žákům v posledních ročnících základních škol a také středoškolačkám a středoškolákům. Jsou držiteli Národní ceny kariérového poradenství 2021 za aktivity pro střední školy.

 

Třetí instituce je v jednání.

Přesun do Banské Bystrice a ubytování.

 

23. 5. 2024 konference Kariérové poradenství 2024

Konferenci Kariérové poradenství 2024 pořádá Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry u příležitosti 10. výročí svého založení.  Konference je určena kariérovým poradcům, výchovným poradcům, poradcům úřadů práce, učitelům, studentům, specialistům na kariérový rozvoj, specialistům na trh práce, koučům a odborníkům na osobní rozvoj a dalším zájemcům o témata kariérového poradenství. Očekává se přibližně 80 -100 účastníků. Bližší informace k programu konference najdete na webu konference: https://rozvojkariery.sk/konferencia/

 

24. 5. 2024 návrat

 

V případě zájmu o účast na studijní cestě se prosím přihlašujte u Martiny Němcové (martina.nemcova@npi.cz), která Vám rovněž podá bližší informace, do 16. 5. 2024.

 

< Přehled novinek