evropská síť pro podporu poradenství

Výzva pro autory příspěvků do časopisu

09.07.2024

Na podzim vyjde další číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi & Kariérové poradenství v teorii a praxi. Realizovali jste v oblasti kariérového poradenství zajímavou aktivitu nebo výzkum? Máte k dispozici techniku nebo nástroj, který by mohl inspirovat ostatní?

 

Podělte se se čtenáři a čtenářkami časopisu a pošlete nám Váš článek, zprávu, studii, esej nebo recenzi.

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

 

Všechna dosud vydaná čísla časopisu najdete na našem webu v sekci Časopis a publikace.

 

Vaše příspěvky přijímáme do 31. 7. 2024 na e-mailu redakce.euroguidance@npi.cz, kde také obdržíte více informací.

< Přehled novinek