Potřebujete poradit?

Cílem této sekce je nasměrovat poradce i veřejnost na dostupné služby kariérového a celoživotního poradentsví.

 

Národní pedagogický institut České republiky

Řešíte kam na školu? Objevil se nějaký problém a chystáte se na změnu střední školy? Plánujete si v dospělosti doplnit vzdělání nebo ověřit své odborné znalosti?

Zahraniční mobility pro vysokoškolské studenty - zahraniční oddělení rektorátů VŠ

Kam a jak vyjet do zahraničí, pokud jste studentem vysoké školy? Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů, mobilit a pobytů?

Pedagogicko-psychologické poradny

Napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání.

NICM

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.