evropská síť pro podporu poradenství

Potřebujete poradit?

Cílem této sekce je nasměrovat poradce i veřejnost na dostupné služby kariérového a celoživotního poradentsví.

 

Národní pedagogický institut České republiky

Řešíte kam na školu? Objevil se nějaký problém a chystáte se na změnu střední školy? Plánujete si v dospělosti doplnit vzdělání nebo ověřit své odborné znalosti?

Zahraniční mobility pro vysokoškolské studenty - zahraniční oddělení rektorátů VŠ

Kam a jak vyjet do zahraničí, pokud jste studentem vysoké školy? Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů, mobilit a pobytů?

Pedagogicko-psychologické poradny

Napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompentencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání.