evropská síť pro podporu poradenství

Zahraniční mobility pro vysokoškolské studenty - zahraniční oddělení rektorátů VŠ

 

Univerzita Karlova - https://www.cuni.cz/UK-3915.html

 

Masarykova univerzita - https://dosveta.muni.cz/

                                     - https://czs.muni.cz/cs/

 

Univerzita Palackého v Olomouci - https://iro.upol.cz/

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - https://www.vsb.cz/mobility/cs

 

Ostravská univerzita - http://www.osu.cz/studium-a-staz-v-zahranici/

 

Mendelova univerzita v Brně - http://www.omvi.mendelu.cz/27312-vyjizdejici-studenti

 

Vysoká škola ekonomická v Praze - http://ozs.vse.cz/

 

České vysoké učení technické v Praze - https://www.cvut.cz/studium-v-zahranici

 

Vysoké učení technické v Brně - https://www.vutbr.cz/studenti/staze

 

Česká zemědělská univerzita v Praze - https://www.czu.cz/cs/r-7214-mezinarodni-vztahy/r-7251-zahranicni-mobility-erasmus

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - http://www.utb.cz/mezinarodni-spoluprace/chci-studovat-v-zahranici

 

Západočeská univerzita v Plzni - http://international.zcu.cz/

 

Univerzita Hradec Králové - https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/mezinarodni-spoluprace

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - https://www.vscht.cz/spoluprace/mezinarodni-partneri

 

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - https://www.ujep.cz/cs/cat/aktualni-vyzvy-studenti#

 

Technická univerzita v Liberci - https://www.tul.cz/studenti/erasmus-a-mezinarodni-mobility/erasmus

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - https://www.umprum.cz/web/cs/studium/zahranicni-staze

 

Akademie výtvarných umění v Praze - https://www.avu.cz/category/avu-menu/studium/zahrani%C4%8Dn%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD

 

Slezská univerzita v Opavě - https://www.slu.cz/slu/cz/veda-a-zahranicni-styky

Metropolitní univerzita Praha - https://www.mup.cz/zahranicni-spoluprace/

 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - http://www.jamu.cz/organizacni-struktura/rektorat/zahranicni-oddeleni/index.html

 

Vysoká škola finanční a správní - http://www.vsfs.cz/?id=1005-zahranicni-vztahy

 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha - http://www.ujak.cz/zahranicni-styky/

 

Akademie múzických umění v Praze - https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/mezinarodni-oddeleni/