evropská síť pro podporu poradenství

Info Kariéra

 

Smyslem činnosti střediska INFO KARIÉRA je doplnit a zkvalitnit služby zaměstnanosti, zvýšit motivaci k dalšímu vzdělávání a zlepšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost obyvatel Plzeňského kraje.

Jejich posláním je podat v Plzeňském kraji pomocnou ruku každému, kdo řeší otázky spojené se vzděláváním a kariérou.  

Jejich cílem je formou kariérního poradenství aktivně a s osobním přístupem pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje.

Jejich úkolem je sdružovat, vyhodnocovat a poskytovat aktuální informace o regionálním trhu práce (o jeho potřebách a požadavcích) a o trhu vzdělávání. Tyto informace budou využívat v poradenství a také připravovat a realizovat kurzy, které na regionálním trhu chybí a pomohou k zlepšení uplatnitelnosti obyvatel Plzeňského kraje.

Činnost střediska je podporována Plzeňským krajem a jejich partnery a spolupracovníky jsou Úřad práce, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Jsou (vhodným) partnerem pro všechny, kteří se pohybují na regionálním trhu práce a vzdělávání.

Co nabízí veřejnosti?

Jsou partnerem pro každého, kdo přemýšlí o své profesní budoucnosti a potřebuje pomoci s orientací ve svých možnostech, s plánováním a uskutečňováním svých cílů. Jsou tu pro každého, kdo hledá nové či lepší uplatnění. Zájemcům bez rozdílu věku nabízí poradenství individuální i skupinové. Při poradenství vychází ze sociodynamického přístupu a jsou připravení konzultovat vše, co se týká kariéry (vzdělávací i profesní cesty).

Individuální poradenství je osobní rozhovor klienta a poradce na klientovo téma. Podle jeho náročnosti může být krátkodobé (1 – 2 schůzky) nebo dlouhodobé. Poradci vám nebudou diktovat, co a jak musíte udělat. Ani vám nenajdou práci. Pomohou vám ale zorientovat se ve vašich potřebách, zmapovat vaši aktuální situaci, můžete spolu hledat a vyhodnotit vaše možnosti, vaše cíle a naplánovat postup, jak se k nim dostat. Odcházet budete s vaším vlastním akčním plánem (kariérního) rozvoje a věří, že i připravení zvládnout změny, které život přinese.

Skupinové poradenství je přínosné pro klienty, kteří ve své kariéře řeší obdobnou situaci, stejné téma. Přínosem této formy poradenství je inspirativní a spolupracující atmosféra, která pramení ze sdílení podobné životní situace s ostatními účastníky poradenství a z jedinečné příležitosti dozvědět se zkušenosti, jaké ostatní už získali a třeba se z nich i poučit. Jinými slovy, člověk si nemusí na všechno přijít sám.

Skupinové poradenské workshopy připravují:

  • pro veřejnost
  • pro střední školy
  • pro základní školy
  • pro čerstvé absolventy, kteří se chystají po škole vstoupit na trh práce
  • pro další zájemce

Stojíte ve svém studijním nebo profesním životě na křižovatce a váháte, kudy se vydat? Jsou tu, aby vám pomohli najít a zvolit tu správnou cestu a společně naplánovat váš další kariérní růst. Jich poradenské služby jsou pro veřejnost zdarma.

Co nabízí vzdělavatelům?

Nabízí možnost prezentovat svou vzdělávací nabídku v jejich databázi, která veřejnosti i podnikům umožní snadné vyhledávání a bude sdružovat vzdělávání dostupné v Plzeňském kraji. K dispozici jsou vám i s aktuálními informacemi o potřebách trhu práce a o návaznosti studijní a profesní cesty.

 

Více informací naleznete zde: http://www.infokariera.cz/