evropská síť pro podporu poradenství

NICM

 

Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání (www.nuv.cz), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

NICM bylo založenov roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním se nazývá od roku 2008.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

 

Přehled služeb Národního informačního centra pro mládež

  1. Bezplatné poskytování informací
  2. Přednášky pro školy (ZŠ, SŠ)
  3. Mezinárodní průkazy: ISIC, ITIC a SCHOLAR
  4. Inzertní nástěnka nabídka/poptávka
  5. Besedy, přednášky, workshopy
  6. Internet, počítače a možnost tisku, kopírka
  7. Noviny a časopisy
  8. MIXER - bezplatné využívání audio a video střižny a grafického studia
  9. Minigalerie