evropská síť pro podporu poradenství

Národní cena kariérového poradenství

Národní cena kariérového poradenství přináší zviditelnění příkladů dobré praxe v oblasti poradenství. Do této ceny se zapojují zástupci úřadů práce, školy, krajská kariérní centra, neziskové organizace, experti na poradenství, vzdělávací instituce, kariérní centra na univerzitách, asociace, pedagogicko-psychologické poradny, příspěvkové organizace MŠMT a MPSV a jiné instituce.

 

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového vzdělávání a poradenství, sbírat příklady dobré praxe účastníků soutěže, inspirovat kariérové poradce a učitele, nabídnout prostor pro setká a sdílení zkušeností poradců, pedagogů a dalších odborníků napříč jednotlivými sektory v České republice i v Evropě.  

 

Svou účastí v soutěži přispějete k rozvoji profesní komunity kariérových poradců. Získáte také zpětnou vazbu ke svým projektům a aktivitám. 

 

Sborníky z uplynulých ročníků Národní ceny kariérového poradenství si můžete stáhnout v této sekci. Naleznete zde příspěvky z oblasti kariérních služeb, nástrojů, projektů a publikací z České republiky, Slovenska a jiných evropských zemí.

 

20. listopadu 2024 se v Praze uskuteční konference, na které proběhne vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství 2024. Další informace najdete ve článku k Národní ceně kariérového poradenství 2024.