evropská síť pro podporu poradenství

Příklady dobré praxe - NCKP

Národní cena kariérového poradenství přináší zviditelnění příkladů dobré praxe v oblasti poradenství. Do této ceny se zapojují zástupci úřadů práce, školy, krajská kariérní centra, neziskové organizace, experti na poradenství, vzdělávací instituce, kariérní centra na univerzitách, asociace, pedagogicko-psychologické poradny, příspěvkové organizace MŠMT a MPSV a jiné instituce. Sborníky z Národních cen kariérového poradenství si můžete stáhnout v této sekci. Naleznete zde příspěvky z oblasti kariérních služeb, nástrojů, projektů a publikací z České republiky, Slovenska a jiných evropských zemí.

Národní cena kariérového poradenství 2022