evropská síť pro podporu poradenství

Proběhl seminář o usnadnění vstupu na trh práce nejen pro Ukrajince

24.05.2022

Národní pedagogický institut ČR, konkrétně Národní centrum Europass a Centrum Euroguidance, uspořádal 19. května 2022 seminář pro zástupce neziskových organizací, kteří pracují s uprchlíky. Účastníci se seznámili se službami, které mohou pomoci lidem při vstupu na trhu práce.  

 

Petr Chaluš z Centra Euroguidance doporučil v rámci semináře konkrétní odkazy na zdroje v českém a anglickém jazyce s informacemi, jak pracovat s uprchlíky v oblasti kariérového poradenství z webové stránky euroguidance.cz. Téma kariérové poradenství uprchlíkům bude i součástí příští Národní ceny kariérového poradenství.  

V rámci semináře proběhly také praktické workshopy pro práci kariérových poradců s klienty na téma Jak si vybudovat osobní značku, které vedla Helena Pechová z Centra Euroguidance. Představila metodu, v níž si klienti nejprve pro sebe definují, co pro ně osobní značka znamená, a dále pak pod vedením poradce pracují s dalšími relevantními tématy: kdo je pro ně cílová skupina, kdo je pro ně inspirací a jaký si sestaví plán a v jakém časovém horizontu podniknou další kroky. 

 

Test digitálních dovedností a e-portfolio 

Seminář dále představil služby Europassu, který pomáhá připravit osoby na vstup na trh práce. Účastníci se seznámili a prakticky si vyzkoušeli sestavit e-portfolio a test digitálních dovedností. Test, který je dostupný v češtině, angličtině a všech dalších jazycích EU, si může vyzkoušet každý člověk od 15 let. V praxi se ukazuje, že ho mohou využít i Ukrajinci. I když test není dostupný v ukrajinštině, na odpovědi je vždy tolik času, že si respondenti ve stanoveném časovém limitu stihnou otázky i přeložit a odpovědět na ně.  

Po testu získá každý certifikát, který si vloží do svého portfolia a ukáže zaměstnavateli, jaké digitální dovednosti má. Ukrajinci často nemají vzhledem k situaci s sebou doklady o svém vzdělání či praxi a test digitálních dovedností pro ně může být aspoň základem jejich portfolia, které může prezentovat i vzdělání, pracovní zkušenosti, motivaci, dovednosti, kvalifikaci ​a dobrovolnickou činnost.​ Digitální dovednosti jsou přitom potřeba pro 90 % současných pracovních míst.  

 

 

Semináře se zúčastnili zástupci 12 organizací, mj. z úřadů práce, kariérních center vysokých škol a dalších neziskových organizací.

< Přehled novinek