evropská síť pro podporu poradenství

Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy

24.01.2023

Zveme Vás na webinář Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy. Webinář je určen kariérovým poradcům, učitelům a všem, kteří pomáhají žákům cizincům, aktuálně zejména z ukrajinské komunity, při výběru střední školy a vhodného oboru vzdělání. Účastníci se seznámí s osvědčenými postupy a příklady z praxe kariérového poradenství se žáky i jejich rodiči při výběru školy, získají informace jak využívat  informační systém NPI Infoabsolvent při plánování vzdělávací cesty, kde najít nabídku středních škol pro šk. rok 2023/2024 aj.   

 

Kdy: 25. 1. 2023, 15,00 -17,00 hod.

Kde: online na platformě MS Teams

 

Odkaz na online setkání zde 

 

Program: 

  • Přístupy ke kariérovému poradenství v kontextu migrace - Alice Mullerová, InBáze; Darja Kovářová, PPP  

  • Podpora žáků z Ukrajiny v kariérovém směřování – Michal Parlásek, Infokariéra; Adéla Kotorová, META  

  • Příklad skupinové poradenské aktivity – Martina Milotová, JCMM 

  • Zkušenosti z kariérového poradenství na základní škole - Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí  

  • Informační systém Infoabsolvent – Tereza Kuzmová, NPI 

  • Inspirace z Euroguidance – Petr Chaluš, NPI 

  • Výměna zkušeností mezi účastníky - moderace Petr Chaluš, Lenka Hloušková, NPI 

 

Na webinář je možné přihlásit se zde, přes rozhraní NPI:

NPI - Národní pedagogický institut

Případně rádi poradíme s vyplněním přihlášky na emailové adrese euroguidance@npi.cz.

< Přehled novinek