evropská síť pro podporu poradenství

Euroguidance CZ v období 2021 - 2023

10.02.2022

Euroguidance CZ v období 2021 - 2023 

 

Nedávno jsme vstoupili do roku 2022 a to je příležitost k ohlédnutí za prvními měsíci činnosti Centra Euroguidance ČR v novém programovém období, které jsme zahájili v červenci 2021 a bude trvat až do prosince 2023. V loňském roce jsme přesídlili do Národního pedagogického institutu ČR, což nám umožňuje posilovat spolupráci evropských sítí EuroguidanceEuropassu a EQF (Evropský rámec kvalifikací). 

 

V novém programovém období se klade důraz na jeden z cílů sítě Euroguidance, a to metodicky podporovat kariérové poradce a učitele u nás i v Evropě. Vydali jsme český překlad publikace Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách, cílem této publikace je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání, způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství.

 

Se slovenským Euroguidance jsme společně připravili nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. Uspořádali jsme webinář na téma Jak na kariérové portfolio ve škole s více jak 200 přihlášenými účastníky. Na základě zpětné vazby od vás, účastníků, jsme dostali tipy pro další témata na webináře, která vás zajímají.

 

Také proběhl již 13. ročník Národní ceny kariérového poradenství a konference k Národní ceně. Ocenili jsme příklady dobré praxe a uspořádali kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání. Podívejte se na krátké video o letošním ročníku.

 

Aktivní jsme byli i na poli mezinárodní spolupráce. Zúčastnili jsme se evropského setkání všech center Euroguidance a mezinárodních pracovních skupin Euroguidance. Uspořádali jsme studijní návštěvu pro zahraniční kolegy k regionální dimenzi kariérového poradenství - Academia Study Visit Brno. Organizovali jsme příhraniční česko-německá setkání kariérových poradců k tématu rozvoje vzájemné spolupráce v příhraničních regionech a také jsme načerpali inspiraci na online konferenci IAEVG v Litvě, které se měli možnost zúčastnit i ocenění zástupci z předchozího ročníku Národní ceny kariérového poradenství. 

 

 

Co pro vás chystáme v Euroguidance v roce 2022? 

 

Vydáme sborník z 13. ročníku Národní ceny kariérového poradenství, a to v české verzi i v anglické verzi. Sborník bude obsahovat příklady oceněné praxe i z dalších evropských zemí.

 

Pokračujeme v sérii webinářů ke klíčovým tématům kariérového poradenství a vzdělávání. Na lednový webinář ke kariérovým kompetencím, na který se přihlásilo dokonce 300 zájemců, navážeme dalším webinářem na klíčová témata jako jsou inovace, profesionalizace, digitalizace či evropské dimenze kariérového poradenství.

 

I v letošním roce vyhlásíme další ročník Národní ceny kariérového poradenství a chystáme konferenci s evropskou účastí ke kariérovému poradentstvíPřeložíme a vydáme inspirativní články a zdroje ze zahraničí, přineseme vám další dvě čísla časopisu Kariérové poradenství v teorii a praxi.  

 

Uspořádáme mezinárodní seminář, kde se kariéroví poradci z ČR potkají s kolegy ze zahraničí, vyšleme kariérové poradce na zahraniční studijní návštěvy, připravíme vzdělávací aktivitu pro práci s kariérovými portfolii. Budeme metodicky podporovat začínající kariérové poradce. Těšit se můžete na nové publikace či online kurz pro poradce.  

 

Chystáme pro vás metodické články na portálu Euroguidance.cz i na portálu Infoabsolvent.cz. Na základě zpětných vazeb aktualizujeme interaktivní poradenskou aplikaci "Cesta kariérou". Součástí aplikace je interaktivní hra "Honza jde do světa", která provádí mladé lidi možnostmi získání zahraničních zkušeností, ke které připravíme další metodickou podporu. 

 

Těšíme se na spolupráci s vámi, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. 

< Přehled novinek