evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Kariérové poradenství v teorii a praxi   & Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům.

Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

Časopis vychází 2x ročně v elektronické podobě.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího čísla je 15. listopad 2022. 

Články prosím zasílejte na e-mailovou adresu: redakce.euroguidance@npi.cz.

 

Redakční rada

 

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie, afilaci dotáhnu

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Ing. Helena Košťálová, Evropská kontaktní skupina, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

Kompletní údaje o časopisu

Pokyny pro autory (bude brzy doplněno)

 

 

 

 

Knihovna Euroguidance

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení. Pokud máte zájem si některou z publikací zapůjčit, stačí napsat na emailovou adresu helena.pechova@npi.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 7)

Přečtěte si 7. číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 6)

Přečtěte si 6. číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 5)

Přečtěte si 5. číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 4)

Přečtěte si 4. číslo časopisu Kariérového poradenstvo v teórii a praxi. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 3)

Přečtěte si 3. číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi.