Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

Insight Newsletter 2017

Insight newsletter 2017 sítě Euroguidance reflektuje 25 let existence sítě a jeho stěžejním tématem je ICT v poradenství. V tomto čísle najdete příklady z několika zemí, které se věnují ICT a poradenství a přehled aktivit sítě.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017- ročník 6 – číslo 11

 

Ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance vyšlo 11. číslo e-časopisu, ve kterém můžete najít článek Tristrama Hooleyho a Ronalda G. Sultany „Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" nebo studii autorů David Imber a David Booth „Poradenství v oblasti zaměstnávání– co je efektivní pro znevýhodněné". 

Mezi dalšími příspěvky najdete tradičně i rozhovory, příspěvky z praxe, zprávy z uskutečněných akcí center Euroguidance nebo prezentace diplomových prací ve studentské sekci.

Těšíme se na další spolupráci se slovenskými kolegy při tvorbě časopisu.

Euroguidance Network - Highlights of the work in 2016

 

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2016. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Ty ilustrují živou přeshraniční výměnu znalostí na poli poradenství a mobility, která proběhla v rámci evropských zemí a mezi nimi. I v případě, kdy je jako příklad určitého druhu aktivity uvedena pouze jedna země, lze podobné aktivity nalézt i v mnoha dalších zemích.

 

 

The National Career Guidance Awards 2016

Sborník vítězných příspěvků Národní ceny kariérového poradenství 2016 z:

  • České republiky
  • Maďarska
  • Slovenska
  • Srbska

Cross Cultural Guidance and International Careers - Compendium

Publikace sítě Euroguidance, která je zaměřená na integraci migrantů a minorit, je sborníkem ze semináře Cross Border, který proběhl v roce 2016 v německém městě Potsdam. Obsahuje příspěvky hlavních řečníků semináře a workshopů, kde byly představeny úspěšné projekty, nástroje a aktivity využitelné pro poradce.