Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

The National Career Guidance Awards 2018

The National Career Guidance Award 2018 - Compendium of competition contributions from Czech Republic, Slovakia and Hungary.

Kariérové poradenství ve školách a Národní cena kariérového poradenství: i Vaše škola se může přihlásit!

Publikace slouží jako inspirace k přihlášení škol do soutěže Národní cena kariérového poradenství a ukazuje dobré příklady praxe ze škol. 

 

Soutěž každý rok spojuje praktiky a odborníky ze škol, úřadů práce a dalších organizací, kteří si vyměňují své nápady a postřehy ke kariérovému poradenství.  Pokud se do soutěže se svou školou přihlásíte, můžete si být jisti, že potkáte a uslyšíte mnoho zajímavých příkladů kariérového poradenství v Česku a navážete nové kontakty.

 

 

Publikace slouží jako inspirace k přihlášení škol k soutěži Národní cena kariérového poradenství a ukazuje dobré příklady praxe ze škol. 

 

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, číslo 14)

Hlavní témata 14. čísla e-časopisu slovenského a českého Euroguidance jsou: 

  • SLOVENSKÉ KARIÉROVÉ PORADENSTVO: DOZRIEVAME KU KVALITE?
  • 10. ROČNÍK SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA
  • MOBILITA DO ZAHRANIČIA AKO NÁSTROJ PROFESIJNÉHO A OSOBNOSTNÉHO RASTU
  • PODNIKNI NIEČO! (POPIS TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU NA ROZVOJ PODNIKAVOSTI A KARIÉROVEJ ADAPTABILITY)
  • PORADENSTVO V TURBULENTNÝCH ČASOCH – FACILITÁCIA INDIVIDUÁLNEJ A KOLEKTÍVNEJ ZMENY

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik a zprávy z akcí.

Information on the Lifelong Guidance System in the Czech Republic

Information about the guidance system in the Czech Republic in 2018. What are the challenges in guidance, evaluation of the career guidance in schools, employment etc?

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2017

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2017. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Publikace je v angličtině.