Publikace

Knihy o poradenství jsou k dispozici k zapůjčení v mediatéce Euroguidance na adrese Dům zahraničních spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, po předchozí domluvě. Kontaktní email: euroguidance@dzs.cz.

Níže naleznete vybrané knihy v online verzi ke stažení

 

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2017

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2017. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Publikace je v angličtině. 

Člověče, poraď se!

Brožura Člověče poraď shrnuje informace o celoživotním kariérovém poradenství, místech, kde se člověk může obrátit a síťe, které poradenství podporují.

Lifelong guidance practices in France

 

Francouzské Centrum Euroguidance připravilo aktuální přehled systému celoživotního poradenství ve Francii k roku 2017.

Publikaci doprovázejí popisy významných konkrétních inicativ.

Z obsahu:

  • Acquiring empowering learning & career management skills
  • Preventing school drop-out
  • Promoting transitions between academic cycles and encouraging success
  • Supporting career transition
  • Using digital technology to facilitate guidance
  • How the Euroguidance network works

 

Publikace k přečtení na stránkách Centra Euroguidance ve Francii zde

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017, ročník 6 – číslo 12

 

Hlavní témata 12. čísla e-časopisu slovenského Euroguidance ve spolupráci s českým centrem Euroguidance jsou: 

  • Co žáci základních škol postrádají v kariérovém poradenství
  • Rozhovor s Jean-Jacques Ruppertom
  • Sebezkušenostní aktivity v kariérovém poradenství
  • Konferencia „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“ 

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik.

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2016

 

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2016. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Ty ilustrují živou přeshraniční výměnu znalostí na poli poradenství a mobility, která proběhla v rámci evropských zemí a mezi nimi. I v případě, kdy je jako příklad určitého druhu aktivity uvedena pouze jedna země, lze podobné aktivity nalézt i v mnoha dalších zemích.